Riksbanken ignorerade varningar från egna staben – köpen har rasat i värde.