Överbelamrade bussar i rusningstid i Stockholm kan sprida smittan.