Informationen, som tills nu hållits hemlig, gavs till försvarsutskottet, erfar DN.