Flera av de befintliga mutationerna av coronaviruset finns nu i Region Gävleborg, som nu inför skärpta restriktioner. Läget är "oroväckande" enligt regionens smittskyddsläkare. Region Gävleborg inför skärpta rekommendationer efter att regionen registrer