Tidigare försvarsminister misstänks ha röjt statshemligheter.