Destination Åsnen är med på den prestigefyllda listan “Sustainable Top 100 Destinations 2019”. Listan hyllar turistdestinationers insatser för ansvarsfull och hållbar turism.