I många plankorsningar ligger bommarna nere och signalfel orsakar förseningar.