Inte bara barnen utan också deras föräldrar sneglar längtansfullt mot dem som står högt i hierarkin i skolklasser.