Åre kommun riskerar vite på 1 000 000 kronor för brister när det gäller åtgärdsplaner i avloppsnätet i kommunen. Det är kommunens egen miljö-och samhällsnämnd som kan fatta beslutet på torsdag.