Åre kommun har nu vidtagit de åtgärder som behövs för att säkra upp att samma fel inte ska upprepas igen. Det menar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som gått igenom kommunens Lex Sarah-anmälan.