Långvariga arbetsmiljöproblem, brister på vårdplatser men framförallt för lite personal i förhållande till de nya lokalernas utformning och patienttrycket – så sammanfattar Vårdförbundet situationen på akutmottagningen på USÖ som till sist lett fram till hot om vite från Arbetsmiljöverlet. Och arbetsgivaren delar bilden.