Åmåls enda vårdcentral riskerar att stängas efter att en regional kontroll. Kontrollen visade på stora brister, bland annat att över 63 procent av de granskade journalerna visade sig brista i patientsäkerhet.