Åklagare Liselott Herschend yrkar på ett år och sex månaders fängelse för Åsa Waldau, villkorlig dom och böter för Peter Gembäck och åtta månaders fängelse för den tredje åtalade pastorn, berättar hon för medier utanför rättssalen där hon precis avslutat sitt slutanförande.