Under torsdagen kom hovrättsdomen mot den man och den kvinna som under flera års tid våldtagit två små barn. Hovrätten valde att gå på tingsrättens linje men höjde fängelsestraffet för kvinnan med ett halvår. Åklagare Linda Caneus är nöjd med domen.