Bristen på brottsmålsjurister är ett problem i hela länet. För Åklagarmyndigheten innebär det att ärenden blir liggande och att anhållna personer kan få sitta längre än vad som behövs.