Menar att även den yngre brodern bör dömas för mord.