Under coronapandemin har Åklagarkammaren i Jönköping i allt större utsträckning börjat använda videouppkoppling under förhandlingar på tingsrätterna. Något som både är tidsbesparande och ökar tryggheten för åklagarna.