Det har börjat brinna i terrängen på ett fält utanför Bara intill Malmövägen.