Regeringen behöver se till att stöden till näringslivet når även små företag och enskilda firmor.