Halmstad kommun inför delvis distansundervisning för gymnasieelever i alla årskurser. De gör detta för att minska trängseln på skolorna, skriver kommunen i ett informationsmejl som skickades ut till eleverna på torsdagen.