Småföretagarbygden står vid ett vägskäl – den berömda andan lever farligt.