Bygg- och miljöenheten i Sala-Heby har beviljat strandskyddsdispens för avverkning av träd på och vid dammvallen mellan Måns Ols-vägen och området Skuggan.