Hur känner du, är det rätt väg att gå att drogtesta Hallands gymnasieelever – eller är det alltför integritetskränkande? Vad skulle du säga om man började göra drogtester på din skola eller arbetsplats?