Är det skadligt för barnen att ha en mamma på distans? • Psykologen Anna Bennich svarar.