När ett bolag anser sig behöva sju procent hyreshöjning i ett läge när inflation och lönehöjningar håller sig runt två procent, och räntorna dessutom är rekordlåga, undrar man ju om de ser något framtida hot som vi andra inte ser. De underhållskostnader som behandlas nedan verkar inte vara ett sådant stort hot. Det kanske finns något annat?