Studenterna Karin Jakobsson, Johanna Nestor och Alain-Kessy Kiyuku har alla på något sätt testat textverktyget chatGPT och ser både för- och nackdelar med att använda det i sina studier. – Bra om det används rätt, menar Alain-Kessy Kiyuku, som studerar till socionom på MIUN.