Ännu ett oljeutsläpp har upptäckts i Stockholms skärgård. Det är det tredje utsläppet som påträffats i Stockholmsområdet de senaste dagarna.