Varg nummer två i årets jakt är fälld. Ännu en varg ska vara påskjuten men eventuellt inte träffad.