Ännu en chef slutar vid Luleå kommun. Jan Öström blev nyligen tillsatt som koncerncontroller, men den 7 januari byter han och börjar som ekonomidirektör vid Region Västerbotten i Umeå.