Ett stort e-handelsområde har planerats i Norra Varalöv i Ängelholm. Men i sista stund har flera partier vänt i frågan och nu är förslaget att helt lägga ner planerna.