Under torsdagskvällen inträffade en älgkollision på väg 363 i höjd med Tjälamark utanför Umeå.