I Eskilstuna är det fler äldre på särskilda boenden som dör ensamma jämfört med tidigare, enligt Svenska palliativregistret. En av förklaringarna är besparingar, enligt undersköterskan ”Sara”. När hon kom till jobbet för ett nattpass hade boendet valt att gå med ordinarie bemanning, trots att man tagit in extrapersonal på dagen för att vaka för en döende man. – Den här personen hade kunnat...