Vaccinationsviljan är lägre i Skåne jämfört med resten av landet. Bland skåningarna har drygt 69 procent av alla över 65 år tagit en fjärde dos vaccin mot covid-19. Samma siffra för resten av landet ligger på 75 procent.