Skånes vårdcentraler får avlastning i hopp om att fler skåningar över 65 år att ta sin tredje dos. Nu öppnar även sjukhusen i Skåne för vaccinationer av de äldsta i befolkningen. – Jag vill uppmana alla äldre att ta chansen och vaccinera sig på sjukhusen, säger Maria Landgren, vaccinsamordnare i Region Skåne.