Hornsgatan ser av allt att döma ut att bli Stockholms första miljözon där äldre personbilar förbjuds från och med februari nästa år.