Äldre och riskgrupper rekommenderas att ta en femte vaccindos i höst.För övriga vuxna är vinsten med en bred vaccinering begränsad, bedömer Folkhälsomyndigheten.Regionerna uppmanas dock att erbjuda en fjärde dos till de som vill.