I Västerås har kommunen skyndat på digitaliseringen inom äldrevården för att bryta ensamheten hos de äldre. Det handlar om digitala möten med släkt och vänner via läsplatta.