Bedrägerier mot äldre blir allt vanligare. Efter ett bedrägeri känner många äldre skam, vilket leder till att många brott aldrig polisanmäls.