Skogsstyrelsens generaldirektör: Jag har varit transparent.