Många äldre får ligga kvar på sjukhus flera dagar, trots att de är friska nog att åka hem. Detta eftersom kommunerna inte kan ta hand om dem. Östergötland och Gotland hör till de län där väntetiderna är längst.