Albumet misslyckas att berätta något nytt, tycker Alexandra Sundqvist.