Det är inte barnens medievanor som är problemet, skriver Lotta Olsson.