Léonor Serraille fick uppdraget att göra en film ”som om det var hennes sista”.