Mats Hjelms monumentala videoinstallation väver samman filmbilder från en pilgrimsled med en manual för sabotage.