Modellagenturerna om uppgifterna att utnyttjanden av unga modeller är vanliga