Johan Hilton: ”Angels in America” ger en tröst som höjer sig över ovisshet och lidande.