Svenska Akademien är mitt uppe i processen för att välja in nya medlemmar, bekräftar den tillfällige ständige sekreteraren Anders Olsson för DN – som betonar kvaliteten i den återstående gruppen. – Vi är en bra grupp människor i Akademien nu som strävar åt samma håll, säger han.