Jens Christian Brandt: Pollenstölder avslöjar vår rädsla för naturens död.