John Ajvide Lindqvist ville skriva en snällare bok – men så hände det som oftast sker.