Mellan 1914 och 1951 var Marcus Ehrenpreis Mosaiska församlingens överrabbin i Stockholm.